Çok Yıldızlı Doğumlarda Gaz Akışkanlarının Rolü - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Çok Yıldızlı Doğumlarda Gaz Akışkanlarının Rolü - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Dolayısıyla çoklu yıldız sistemi oluşumunun anlaşılması, genel yıldız oluşumu teorisi açısından önemlidir Sol panelde mavi renkle gösterilen ön yıldızlar A ve B, ön yıldızların etrafındaki tozdan gelen radyo dalgalarını gösteriyor " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">ALMA ve gelişmiş simülasyonlar, gelişmekte olan önyıldızları besleyen “flamaların” rolünü tanımlayıp açıklayarak çok yıldızlı sistemlerin oluşumunu netleştirdi Katkıda bulunanlar: Tomoaki Matsumoto, Takaaki Takeda, 4D2U Projesi, NAOJ

Bu araştırma hakkında daha fazla bilgi için:

Referans: Jeong-Eun Lee, Tomoaki Matsumoto, Hyun-Jeong Kim, Seokho Lee, Daniel Harsono, Jaehan Bae, Neal J

Üçlü bir sistemde oluşan üç protostara gaz besleyen malzemeden oluşan üç sarmal kolun yeni gözlemleri ve simülasyonları, çoklu yıldız sistemlerinin oluşumunu açıklığa kavuşturdu Ancak karmaşıklık ve yüksek çözünürlüklü, yüksek hassasiyetli verilerin eksikliği, gökbilimcilerin oluşum senaryosu konusunda kararsız kalmasına neden oldu Hem gözlemlerden hem de simülasyonlardan yararlanan yeni araştırmalar, çok yıldızlı sistemlerin oluşumuna ışık tuttu

Güneş’e benzer kütleye sahip yıldızların çoğu, diğer yıldızlarla birlikte çoklu yıldız sistemlerinde oluşur ALMA comprises 66 high-precision dish antennas of measuring either 12 meters across or 7 meters across and spread over distances of up to 16 kilometers


Süper bilgisayar “ATERUI” tarafından çoklu yıldız oluşumunun simülasyonu Film, çok sayıda ön yıldızın filamentli türbülanslı bir gaz bulutu içinde doğduğunu ve bunların sarmal kolları harekete geçirip yörüngede dönerken çevredeki gazı rahatsız ettiğini gösteriyor It is one of the most prestigious journals in the field, and is published by the American Astronomical Society (AAS)

Üçlü ön yıldızlar IRAS 04239+2436 etrafındaki gaz dağılımı, (solda) SO emisyonlarına ilişkin ALMA gözlemleri ve (sağda) süper bilgisayar ATERUI üzerindeki sayısal simülasyonla çoğaltıldığı şekliyle 3847/1538-4357/acdd5buzay-2

Önyıldız A’nın içinde, çözümlenmemiş iki önyıldızın var olduğu düşünülüyor


Sanatçının üçlü önyıldızlara ilişkin izlenimi, IRAS 04239+2436 " data-gt-translate-attributes="["attribute":"data-cmtooltip", "format":"html"]">Astrofizik Dergisi The journal publishes articles on a wide range of topics, including the structure, dynamics, and evolution of the universe; the properties of stars, planets, and galaxies; and the nature of dark matter, dark energy, and the early universe Evans II, Shu-ichiro Inutsuka, “Moleküler çizgilerle görüntülenen üçlü bir önyıldız sisteminin üçlü sarmal kolları”, Minho Choi, Ken’ichi Tatematsu, Jae-Joon Lee ve Daniel Jaffe, 4 Ağustos 2023,